Proje Amaçları

Projemiz ile ilgili amaçlarımıza alt bölümden ulaşabilirsiniz.

Projenin Genel amaçları:

* Kırsal alanlarımızda, özelikle orman köylerinde mevcut olan turizm potansiyellerini değerlendirip kırsaldaki sosyo-ekonomik gelişmişlik oranının arttırılması ve

* turizm eğitim alanında ve turizm sektöründe yer alan ilgili kurum ve kuruluşların arasında işbirliklerin oluşturulmasıdır.

 

Projenin Özel amaçları:

* Kırklareli ilinde bulunan 9 orman köyün turizm imkanlarını ve tarihi, kültürel varlıklarını turizm faaliyetlerine dahil edilmesi konusundaki olanakların incelenmesi ve her bir köy için Turizm programı, turizm sektörüyle gelişim stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

* Ortak turizm güzergâhların oluşturulması (sınırötesi güzergâhları) ve

* Istranca orman köylerinin turizm imkanlarının tanıtılması amaçlanmıştır.

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.