Eğitim ve Keşif Rotası

Sınırötesi güzergâh Byala voda, Zabernovo, Gramatikovo, Dereköy, Demirköy ve İğneada’dan geçmektedir.

untitled-5

 

Byala voda köyünde “Aya Prorok İliya” kilisesi bulunuyor. Kilise XVIII. yüzyılında yapılmış ve günümüzde kültür varlığı olarak tescillendirilmiştir. Kilise alçak, çok fazla uzatılmış oranlara sahiptir. Sıvası lom taşından yapılmış, çatısı da kabaca oyulmuştur.

 

Byala voda köyünde yeni bir paraklis, küçük kilise yapılmıştır – “Aya Petka Bılgarska”.  Kilisenin yapıldığı yerin güçlü enerji dolu olduğu yönde rivayetler söylenir, yakınlarında ise iyileştirici su ile ayazma bulunur.

 

bqla_voda-paraklis-ivan_rilski

 

Zebernovo köyün merkezinde “Aya Luka” Kilisesi bulunuyor. Istranca’nın içerisinde bulunan en eski kiliselerden birisidir. Kilisenin ilk yapıldığı yıllar XVII. yüzyıllarına ait olduğu tahmin ediliyor. Kilise, yerin içerisinde gömülü, duvarları ise taştan yapılmıştır.

 

Zabernovo köyünde bulunan küçük okul yeri “Aya Luka” kilisenin girişinde bulunmaktadır. Günümüzde bu küçük eğitim yeri restore edilmiş ve turizm ziyaretleri için açılmıştır.

 

Zabernovo köyün etrafında bir çember oluşturan tam 9 adet küçük kilise varmış. Bu kiliselerin bir kısmı günümüze kadar korunmuş. Köye en yakın olan kilisenin adı Aya İliya’dır.

 

zabernovo

 

Gramatikovo köyünde bulunan “Istranca” Doğa Parkı Müdürlüğün “Bilgi ve Ziyaret Merkezinde” Istrancanın flora ve faunasını tanıtan Bulgaristan’ın ilk müze sergilerinden birisi yer alıyor. Ziyaretçilere daha büyük etki yaratması açısından interaktif ve modern sergileme araçları kullanılmıştır.

 

Ziyaretçi merkezinde karınca yuvasının ve bir köstebeğin yuvasını gösteren maketlerle Doğa parkın toprak altındaki hayatı gösterilmiştir. Ayrıca, Istranca Dağında en zehirli yılanların arasında olan Pepelyanka yılanın yuvası da gösterilmiştir.

 

Ziyaretçiler merkezde ayrıca bir mağara maketinde yarasa yuvalarını da görebilirler. Bulgaristan’da görünen 30 yarasa türünden 27’tanesi Istranca’da da görülebilir.

 

untitled-6

Dereköy köyünde Doğa Bilgi Merkezi oluşturulmuştur. Merkezde 60 konaklama yeri bulunuyor ve içerisinde turizm amaçlı öğrenci ve üniversite öğrencilerine eğitimler sunulmaktadır.

 

untitled-7

untitled-8

 

Demirköy İlçe merkezinde Osmanlı döneminden kalma eski demir dökümhane yer almaktadır. Burada Osmanlının silahları, topları yapılmıştır. Kazılar esnasında burada daha Bizans döneminden kalan demir dökümhanenin olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde kazı alanı önemli turizm atraksiyonlardan birisidir.

 

untitled-9

untitled-10

 

Yolculuğumuzun son durağı İğneada’dır. İğneada’nın kumsalı Batı Karadeniz kıyısında en uzun şeritlerden birisidir, hatta belki de tüm Karadeniz kıyılarından da olabilir- yaklaşık 15 km.

 

img_5534

img_5525

 

Kumsal şeritti Kuzeyde aynı ismi taşıyan burundan başlayıp, Güneyde Istranca ormanlarıyla birleşmektedir. Bakir doğa, Türk hükümetinden Milli Park olarak ilan edilmiştir.

 

untitled-11

 

Mistik Istrancaları tanıman için burada zaman içerisinde dağın ve insanların korumuş oldukları şeyleri görmelisin.

 

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.