Село Сислиоба

Китно селце сгушено в прегръдките Странджа

Община Демиркьой, Турция

  • Непременно трябва да опитате от топлия селски хляб изпечен от местните жени в каменни фурни и от прекрасния горски странджански мед
  • Купете си от горските продукти и билки приготвени и пакетирани от местните жени
  • Можете да опитате от вкусните местни гозби приготвени в новооткрития център за местни традиционни ястия 
  • За любителите на историята можете да посетите древната крепост Ченевизь намираща се над селото

Можете да повървите до историческата крепост по красива горска пътечка

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.