Село Звездец

Там, където вълната придобива форма

Община Малко Търново, България  

  • Посетете работилницата за вълна "Златното Руно", където сами можете да боядисате с природни био бои вълна и да направите оригинални изделия от нея.
  • Също така можете да посетите празника на селото, организиран всяка година предпоследните събота и неделя на юли.
  • Можете да преминете по туристическия маршрут „Пътят на звездите”.
  •  Да разгледате археологическите паметници в близост.
  • Да се потопите в бистрите води на река Велека.

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.