Село Гьокяка

Омайващо с пейзажа си

Община Демиркьой, Турция

  • От селото можете да си направите изключителни пейзажни снимки на Странджа планина
  • По пътя за селото можете да видите отблизо символа на Странджа – Горска Роза/ цветето Зеленика
  • В селото непременно трябва да опитате от селския хляб опечен на тандър – дървени въглища, както от Босненска баница

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.