Село Авджълар

Време е за Трекинг

Община Демиркьой, Турция

  • Можете да направите приятен трекинг сред път осеян със цветето Горска Роза / Зеленика, започващ от кръстопътя на селата Хамдибей-Демиркьой и Авджълар и стигащ чак до селото
  • Можете да опитате местните ястия и горски продукти поднесени в модерния чифтлик, от който се откроява и изумителна гледка на Странджа Планина

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.