Проекта

Можете да намерите подробна информация за проекта от долната част.

Проект “Уникална Странджа – Обща Еко и Селска Туристическа Дестинация“ с номер 2007CB16IPO008-2013-3-005се изпълнява с подкрепата на Европейската Комисия по третата покана на програмата за Трансгранично Сътрудничество между България-Турция.

 

Проектни партньори са Дирекцията по Култура и Туризъм в Къркларели и Бургаска Регионална Туристическа Асоциация (БРТА).

 

Проекта е с продължителност 12 месеца, като стартира своето изпълнение на 7 Август 2015г. и завърши на 6 Септември 2016г.

 

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.