Образователен и познавателен туризъм в Странджа

Трансграничният маршрут минава през селата Бяла вода, Заберново, Граматиково, Дерекьой, Демиркьой и Инеада.

untitled-5

 

В село Бяла вода се намира църквата „Св. Пророк Илия”. Издигната е през ХVІІІ в. и е архитектурен паметник. Църквата е ниска, със силно издължени пропорции. Зидовете и са от ломен камък, а покривната конструкция е грубо резбована.

 

В село Бяла вода е изграден  нов параклис “Св. Петка Българска”. За мястото, на което е построен параклиса се носят легенди, че е силно енергийно, а в близост до него има  аязмо, което е с лековита вода.

 

bqla_voda-paraklis-ivan_rilski

 

Църквата "Свети Лука" се намира в центъра на село Заберново. Храмът е най-старият запазен във вътрешността на Странджа. Има предположения, че първоначалното  изграждане на църквата е през XVII в. Тя е вкопана в земята, а стените и са изградени от ломен камък.

 

Килийното училище в село Заберново се намира в преддверието на църквата „Свети Лука”. Днес малката стаичка е реконструирана и пригодена за туристически посещения.

 

Край Заберново е имало 9 параклиса, които са описвали кръг около селото. Някои  от тях са запазени и до днес. Най-близкият до селото носи името на Св. Илия.

 

zabernovo

 

В „Информационно – посетителски център” на Дирекцията на Природен парк „Странджа”  в село Граматиково се намира една от първите музейни сбирки в България, която популяризира флората и фауната на Странджа. За да се въздейства на посетителите в експозицията са използвани съвременни , интерактивни елементи. В посетителския център е показан  подземния свят на парка чрез разрез на мравуняк и разрез на местообитание на къртица. Показано е и гнездо на пепелянка, една от опасните змии, които се срещат в Странджа. Посетителите могат да разгледат и макет на пещера с нейните обитатели – прилепите. 27 от над 30 вида прилепи, живеещи в България, се срещат  в Странджа.

 

В турското село Дерекьой е изграден Информационен образователен център. Той разполага с 60 места за настаняване и в него се провеждат обучения на ученици и студенти с туристическа насоченост.

 

В село Демиркьой се намира стара леярна от времето на Османска Турция. В нея са се правели оръжията на Империята. Разкопките са показали, че на това място е имало леярна още от времето на Византия. В момента мястото е туристическа атракция.

 

untitled-6

 

Последната спирка от нашето пътуване е турското градче Инеада. Плажната ивица на Инеада е най-дългата по Западното Черноморие, а може би и по цялото Черно море – към петнадесет километра. На север започва от края на живописния едноименен нос, на юг се слива неусетно с горите на Странджа планина. Недокосната природа, обявена от турското правителство за Национален парк.

 

untitled-7

untitled-8

 

За да опознаеш мистичната Странджа трябва да разгледаш това, което са съхранили  планината и хората през времето.

 

untitled-9

untitled-10

 

img_5534

img_5525

 

untitled-11

 

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.