Архитектурата на Странджа

Трансграничният маршрут минава през селата Бръшлян, Стоилово, Армаан, Бейпинар и Хамдибей.

img_9215

 

Село Бръшлян е архитектурен и исторически резерват от национално значение за развитието на туризма. В него са съхранени множество автентични къщи, представители на странджанската архитектура от 17 и 18 век.

 

Църквата „Св. Димитър” е построена през 17 век на мястото на тракийско светилище. В амвона е вграден мраморен жертвеник на Зевс- Дионис с надпис на старогръцки език.  Църквата „Св. Димитър” е типичен представител на местната възрожденска архитектура. Църквата е паметник на културата.

 

Килийното училище в с. Бръшлян е архитектурен и културен паметник. Намира в пристройка до храма. Училището е основана през 1871 година, след като България получава църковна независимост.

 

В село Стоилово са съхранени няколко  стари къщи, образци на странджанската архитектура. Характерен белег на стоиловските къщи е типичното решение на приземния етаж и появата на еркери.

 

img_9212

img_9213

 

В  турското село Армаан също има съхранени стари странджански къщи. Туристите могат да разгледат селото със запазената стара архитектура  и да преминат по тесните, живописни улички.

 

img_9191

 

Туристите ще могат да разгледат и село Бейпинар, където могат да видят старата и новата архитектура.

 

img_4655

img_4636

 

В село Хамдибей могат да се разгледат стари гръцки къщи. Пред 1912 г. в селото са живеели около 100 гръцки семейства, които се изселват през 1922г.

 

Архитектурата на Странджа е уникална със скромността на формите, а странджанската къща е запазила своята жизненост в продължение на столетия.

 

img_5169

img_5173

 

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.